title
REST/SOAP teenuste automaattestimine Eesti Töötukassa infosüsteemi EMPIS2 näitel
Automated Testing of REST/SOAP Services: A Case Study on the Estonian Unemployment Insurance Fund\s EMPIS2 Information System
author
Mängel, Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Morozova, Polina
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028