title
Neeruasendusravi optilise monitori kalibreerimismetoodika väljatöötamine
Development of calibration method for optical monitor of kidney replacement therapy
author
Tälli, Viktor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Arund, Jürgen
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit