title
Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika mahepõllumajanduse arendamisel (taimekasvatuse näitel Eestis)
The European Unions agricultural policy, promotion of organic farming (Estonian plant production case)
author
Uustalu, Monika
defence date
language