title
Palgi leotustemperatuuride mõju hall lepa (Alnus incana) ja sanglepa (Alnus glutinosa) vineeri tugevusomadustele
The influence of log soaking temperature on gray alder (Alnus incana) and black alder (Alnus glutinosa) plywood strength properties
author
Piiroja, Hardi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2024