title
Droonikullerite kasutamise võimalus sisejulgeolekus ja ühiskonna hoiak selle suhtes
Possibilities of drone courier use for internal security and public opinion
author
Randrüüt, Raul
keywords
monitooring droonidega
kullerdroonid
mobiilne kaamera
ühiskonna hoiak
supervisor
defence date
language