title
Võimalike projekti vigade vältimine 2D-s tehtud projektdokumentatsioonile kasutades 3D modelleerimise eeliseid
Avoiding potential project errors in 2D project documentation using the advantages of 3D modelling
author
Proosa, Martin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus