title
Jäätmekäitluses ringmajanduse põhimõtete järgimise vajalikkusest ja kasulikkusest OÜ NPM Silmet haruldaste metallide vabriku näitel
The necessity and utility of compliance with the principles of circular economy in waste management on the example of rare metals factory OÜ NPM Silmet
author
Ross, Žanna
keywords
põlevkivituha kasutamine
neutraliseerimissõlm
hapete regenereerimine
use of oil shale ash
neutralization unit
acid regeneration
defence date
language