title
Eesti Rahvusraamatukogu renoveerimine - probleemid veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimises ning ehituses
Renovation of Estonian National Library, problems in the design and construction of water supply and sewerage
author
Loginov, Egor
keywords
rahvusraamatukogud
renovations of Estonian National Library
problems in the designs and constructions of water supply and sewerage
supervisor
defence date
language