title
Väärtus versus kasv: Fundamentaalne indekseerimine Helsingi aktsiaturul
Value vs. Growth: Fundamental Indexation in Helsinki Stock Market
author
Apajalahti, Isabella Adele
defence date
language