title
The Rapid Prediction of Grounding Behavior of Double Bottom Tankers
Arvutusmeetod laeva karilesõidu vigastuste kiireks hindamiseks
author
Heinvee, Martin
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISSN 1406-4766
ISBN 978-9949-83-003-9 (publication)
ISBN 978-9949-83-004-6 (PDF)
language