title
Lühiajalise kestusega raadiosignaali suuna määramine pseudo-Dopplerilise raadiopeilingaatoriga
Determination of Short-Term Radio Signal Direction with Pseudo-Doppler Radio Direction Finder
author
Soodla, Kristjan
defence date
language