title
Turboagregaatide koormusjaotuse optimeerimise probleemid koostootmiselektrijaamas
Optimization Problems of Load Distribution in Cogeneration Power Plant
keywords
turboagregaat
termofikatsioonrežiim
kondensatsioonrežiim
kondensatsioonturbiin
vasturõhuturbiin
cogeneration power plant
thermal function
condensation turbine
back-pressure turbine
extraction turbine
condensation function
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information