title
Kesk- ja Ida-Euroopa noteeritud pankade kaugus maksevõimetusest ja seda mõjutavad tegurid
Determinants of distance to default of the listed banks of Central and Eastern Europe
keywords
kaugus maksevõimetusest
pangandusriskid
panga haavatavus
bank fragility
bank risks
supervisor
defence date
language