title
Uue puukidega ülekantva haigusetekitaja Candidatus Neoehrlichia mikurensis tuvastamine ja molekulaarne iseloomustamine ning Borrelia miyamotoi tuvastamine väikenärilistel Eesti maakondades
Detection and molecular characterization of new tick-borne pathogen Candidatus Neoehrlichia mikurensis in ticks and Borrelia miyamotoi in wild rodents in Estonia.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele