title
Pärandsüsteemi üleviimine virtuaalmasinatelt konteinertehnoloogiale
Migrating a Legacy System from Virtual Machines to Container Technology
author
Post, Andreas
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 09.05.2029 Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
department / college