title
Kvartalipõhise päikeseelektrisüsteemiga ühendatud büroohoone energiatõhususe analüüs
Energy efficiency analysis of an office building connected to the nearby solar energy system
author
Pankin, Hanna-Loora
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 22.05.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal