title
Efektiivse kaugjuhtimise parimad praktikad ühe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtte näitel
The best practices of effective remote leadership in an information and communication technology company
author
Saaron-Juhanson, Pamela
keywords
efektiivse kaugjuhtimise parimad praktikad
meeskonna suhted ja usaldus
meeskonna protsessid
virtuaalne kommunikatsioon
meeskonna sooritus
meeskonnaliikme rahulolu
best practices of effective remote leadership
team relationships and trust
team processes
virtual communication
team member satisfaction
defence date
language