title
Metallide leostamine graptoliitargilliidist lämmastikhappe lahustega
Leaching of metals from Tremadocian black shale using nitric acid
author
Kahu, Kristin
defence date
language