title
Akuutse toksilisuse määramise meetodid vesikeskkonnas
Methods for the Measurement of Acute Toxicity in Aquatic Environment
keywords
akuutne toksilisus
toksilisuse määramise meetodid
methods for measurement of toxicity
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information