title
Turvalised juhtmevabad kehavõrgud ja IEEE802.15.6 sidestandardi omaduste hindamine
Body Area Networks and Performance Evaluation of the IEEE 802.15.6 Standard
author
Dayananthan, Sujeeth Kumar
keywords
traadita kehavõrk
Body Area Network (BAN)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit