title
Palkide laadimise liini moderniseerimine saeveskis
Modernization of logs loading line into saw-milling workshop
Модернизация линии загрузки брёвен в лесопильный цех
author
Šokarev, Makar
keywords
blokeerimissüsteem
vaherelee
avariikaitse
ohutusautomaatika
saeveski
interlocking
intermediate relay
functionality
anti-breakdown protection
safety automation
saw-mill
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information