title
Zr-legeeritud titaandioksiidi õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil
Zirconium doped titanium dioxide thin films by chemical spray pyrosysis method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Juma, Albert
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal