title
Elisa brändi kuvandi mõõtmine Eesti äriklientide seas
Measuring the Brand Image of Elisa Among Estonian Business Consumers
author
Kirk, Martin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network