title
Balti börsil noteeritud ettevõtete dividendi väljamaksekordaja seos finantsnäitajatega aastatel 2015-2019
Dividend payout ratio relationship between companies' financial indicators on companies listed in the Baltic stock exchange in years 2015-2019
author
Kahk, Katri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus