title
Projektiportfelli juhtimise tehnikad Eesti tootmisettevõtete näitel
Project portfolio management techniques based on Estonian manufacturing companies
author
Lehtmets, Oliver
keywords
projektiportfelli juhtimine
projektide selekteerimine
portfelli haldamine
project portfolio management
project selection techniques
portfolio administration
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network