title
Tandem EDF mootori matemaatilise mudeli loomine VTOLi rakenduste jaoks
Creating a mathematical model of tandem EDF motor for VTOL applications
author
Kossorotov, Stiven
defence date
language