title
Transformation of Nonlinear State Equations into Observer Form
Mittelineaarsete olekuvõrrandite olekutaastaja kujule teisendamine
author
Kaparin, Vadim
keywords
Nonlinear control system
observer form
observability
time scales
mittelineaarne juhtimissüsteem
olekutaastaja kuju
vaadeldavus
ajaskaalad
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
24.09.2013
identifier
ISBN 9789949235346 (publication)
ISBN 9789949235353 (pdf)
ISSN 14064731
language