title
Elektripaindlikkuse agregaatori portfelli haldusmeetodite tehnoloogiline analüüs ning modelleerimine
Technological analysis and modelling of electrical flexibility aggregator portfolio management methods
author
Aru, Karl
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus