title
Tallinna Polütehnik Nr 1 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
07.01.1983
language