title
VKG Oil AS põlevkiviõli laadimisestakaadi automaatjuhtimissüsteemi projekt
Reconstruction of the loading rack for the trucks. Проект автоматизированной системы управления автоналивной эстакады VKG Oil AS
author
Zõkov, Aleksei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal