title
Tallinna Polütehnik Nr 8 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.03.1983
language