title
Vananev tööjõud digiajastul: vanemaealised töötajad, digitaliseerimine ja tööjõu produktiivsus Euroopa Liidu riikides
Ageing workforce in the digital era: Older workers, digitalization and labour productivity within European Union Countries
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus