title
3PL tulemuslikkuse põhinäitajate mõõtmine ja parandamine ABB AS näitel
3PL key performance indicators’ measurement and improvement on the example of ABB LTD
author
Minajeva, Jelizaveta
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access