title
Väärtused ja ostuotsustusstiilid šokolaadi ostjate hulgas Eestis
The list of values and consumer decision making styles among chocolate buyers in Estonia
author
Kozõreva, Jana
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus