title
Küberturvalisuse baaskoolituste läbiviimine vabatahtlikus paramilitaarses organisatsioonis
Basic cyber security awareness training in a paramilitary organization
author
Laks, Sille
keywords
kasutajate koolitamine
vabatahtlik organisatsioon
training of users
voluntary organization
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Liutkevičius, Markko
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.