title
Kukersiitse põlevkivipõhise vaigu ja lahustite Flory-Huggins interaktsiooniparameetrite määramine
Determination of Flory-Huggins interaction parameters for kukersite oil shale based resin and solvents
author
Kriiva, Kaisa
keywords
Flory-Huggins
interaktsiooniparameeter
interaction parameter
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ligipääs on piiratud