title
Tarbijate motiivid piimatoodete taimsete alternatiivide tarbimisel Ukrainas
Consumer motives for choosing plant based dairy alternatives in Ukraine
author
Pavlenko, Yaroslava
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus