title
Õlleturu konkurentsisituatsiooni analüüs, müügitulude prognoos ja parendamisvõimalused Saku Õlletehase aktsiaseltsi näitel
Analysis of beer market competitive situation, sales prognosis and improvement proposals in the example of Saku Brewery
author
Tordik, Martin
supervisor
defence date
language