title
Tallinna Polütehnik Nr 10 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
24.03.1978
language