title
Apolipoproteiin C-II mõju uurimine lipoproteiinlipaasi aktiivsusele erinevates lipoproteiini klassides
Effect of apolipoprotein C-II on lipoprotein lipase activity studied in different lipoprotein subclasses
author
Lepik, Riin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal