title
Puitkonstruktsioonid : abimaterjal
author
Kodi, Georg
publishing year
language
relation
EVS-EN 1995-1-1:2005. Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks