title
Noorte osalus kahjukindlustuses ja seda mõjutavad tegurid
Youth participation in insurance and factors influencing it
author
Juurikas, Lisette-Katriin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus