title
Inuittide tehnoloogiline enesemääramine valitsemis- ja industrialiseerimisinstitutsioonide kaudu
Inuit technological self-determination through institutions of governance and industrialization
author
Fraser, Christopher James
keywords
inuit
self-governance
technology governance
colonialism
indigenous technology
defence date
language