title
Tööandja poolt pakutavate karjääriteenuste olulisus ning kättesaadavus Jõgeva maakonna avaliku sektori töötajate näitel
Importance and availability of career services provided by the employer on the example of public sector employees in Jõgeva County
author
Võsaste, Liina
supervisor
defence date
language