title
Design Management as A Driver for Innovation in Small and Medium Sized Enterprises
Disainijuhtimine kui innovatsiooni liikumapanev jõud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
author
Gerlitz, Laima
keywords
design integration
regional ecosystem
disainijuhtimine
disaini integreerimine
VKEd
piirkondlik ökosüsteem
innovatsionipoliitika
description
Doctoral thesis 16/2018
Doktoritöö 16/2018
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
defence date
identifier
ISBN 9789949832408 (publication)
ISBN 9789949832415 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language