title
Andmeaida arenduse ressursside optimeerimine mälupõhise andmebaasi kasutuselevõtuga ERGO Insurance SE näitel
The Optimization of Data Warehouse Development Resources by the Use of In Memory Database in ERGO Insurance SE
author
Nurk, Joonas
keywords
mälupõhine andmebaas
tarkvarafirma SAP
mälupõhine andmebaasisüsteem HANA
software company SAP
in-memory database HANA
supervisor
defence date
language