title
Processes Influencing the Spatio-temporal Dynamics of Nutrients and Phytoplankton in Summer in the Gulf of Finland, Baltic Sea
Toitainete ja fütoplanktoni ajalis-ruumilist muutlikkust mõjutavad protsessid suvel Soome lahes
author
Buhhalko, Natalja
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
19.10.2015
identifier
ISBN 9789949238446 (publication)
ISBN 9789949238453 (pdf)
ISSN 14064723
language