title
Tallinna Polütehnik Nr 24 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
05.10.1984
language