title
Äriühingu juhatuse liikme kohustused ja vastutus
Duties and Liability of a Member of the Management Board of a Company
keywords
üldised kohustused
põhilised kohustused
spetsiifilised kohustused
penalty
general obligations
basic obligations
specific obligations
defence date
language