title
Orgaaniliste ainete aururõhkude eksperimentaalne ja arvutuslik määramine
Vapor pressure experimental and computational determination for organic compounds
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information